Om bij alle vakken die op school worden gegeven goed of zelfs uitstekend te presteren is niet voor iedereen weggelegd. In het ene vak ben je nou eenmaal beter dan in het andere vak. Soms kan het zo zijn dat je meer moeite ervaart met één specifiek vak in vergelijking tot de andere vakken. Of dat je er juist heel veel moeite voor doet, maar dat dit niet tot uiting komt in je cijfer(s). Het kan dan heel goed helpen als je voor een bepaalde periode extra ondersteuning en uitleg krijgt. Dit kan bij PlusPunt Academy in de vorm van bijles. Wij geven zowel bijles aan basisschoolleerlingen als middelbare scholieren. Tijdens bijles wordt extra uitleg en tips gegeven en wordt intensief met de stof geoefend. De bijles sluit perfect aan op hetgeen waar jij tegenaan loopt!

Uw zoon/dochter krijgt eenmaal (of tweemaal) per week 45 minuten (basisschool) of één uur (middelbare school) bijles. Deze bijles wordt één op één gegeven. Het doel van bijles is om beter te worden in een bepaald vak, door de stof opnieuw te bespreken en uit te leggen. Ook worden, indien van toepassing op het vak, opdrachten gemaakt of woorden en/of grammatica geoefend. Samen werken we aan een zo optimaal mogelijk resultaat!

Bij PlusPunt Academy bestaat tevens de mogelijkheid om een ‘strippenkaart voor bijles’ af te nemen. Dit houdt in dat uw zoon/dochter bijles krijgt op de momenten dat extra ondersteuning gewenst is, bijvoorbeeld wanneer bepaalde stof niet duidelijk is of vlak voor een tentamen. Deze bijles wordt dan op korte termijn, in overleg met ons, ingepland. De strippenkaart is één kalenderjaar geldig.