Leerlingen vinden het niet altijd eenvoudig hun huiswerk goed te structureren, zeker in deze tijd waarin steeds grotere zelfstandigheid wordt gevraagd. Huiswerkbegeleiding kan voor uw zoon/dochter een uitkomst zijn. Wij zijn er voor leerlingen van de brugklas tot en met het eindexamenjaar van het VMBO tot en met het Gymnasium. Ons doel is ervoor te zorgen dat iedere leerling zelfstandig zijn/haar huiswerk maakt. Daarbij willen wij graag helpen, want samen leren we leren!

Uw kind komt na schooltijd op twee middagen (op maandag en woensdag) bij ons huiswerk maken. Bij binnenkomst is er tijd voor een moment van rust met wat te drinken en/of te eten. Samen met één van ons (studiecoaches) wordt er eerst een planning gemaakt. Het leren maken van een planning is een belangrijk onderdeel van de huiswerkbegeleiding, het zorgt er immers voor dat het huiswerk overzichtelijk wordt en dat uw kind weet waar hij/zij aan toe is. Daarna wordt gestart met het maken en leren van het huiswerk. Wanneer het huiswerk af is, wordt het gecontroleerd en wordt het huiswerk overhoord.

De huiswerkbegeleiding vindt plaats in kleine groepen, van maximaal 5 leerlingen. Op deze manier is er voldoende aandacht voor iedere leerling en is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. De gemiddelde huiswerktijd is 2 uur, maar afhankelijk van het huiswerk kan dit de ene dag wat langer en de andere dag wat korter zijn. Uitgangspunt is dat al het maakwerk, voor zover reeds opgegeven, af is en er is gestart met het leerwerk. Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt ook aandacht besteed aan de planning van de dagen waarop uw zoon/dochter niet bij PlusPunt Academy is.

Ouder(s) worden wekelijks geïnformeerd over de voortgang en werkhouding van hun kind. Elke twee maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats met ouder(s) en leerling.