We starten altijd met het voeren van een kennismakingsgesprek met ouders en, afhankelijk van de leeftijd, de leerling. Dit gesprek kan zowel plaatsvinden bij PlusPunt Academy als bij u thuis. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en heeft tot doel elkaar beter te leren kennen en te bespreken aan welke vorm van hulp behoefte is en hoe we dit zouden kunnen invullen. Tevens bespreken we de ‘struikelblokken’ van de leerling.

Als PlusPunt Academy wat voor uw zoon/dochter kan betekenen, zullen we de begeleidingsovereenkomst bespreken. In deze overeenkomst staat, naast de persoonlijke gegevens van de leerling, ook informatie over de ‘beginsituatie’ en het ‘plan van aanpak’. Daarnaast staan in de overeenkomst onze algemene voorwaarden en het huisreglement vermeldt. In het huisreglement staan afspraken omtrent het in orde hebben van de spullen, op tijd aanwezig zijn en het tijdig afmelden bij ziekte etc.

De huiswerkbegeleiding en/of bijles zal meerdere keren per week/wekelijks plaatsvinden op onderling afgesproken dagen en tijdstippen. De huiswerkbegeleiding vindt plaats op maandag- en woensdagmiddag vanaf 16.00 uur. Van elke sessie wordt een logboek getypt waarin staat aangegeven wat die dag is behandeld en besproken en wat er eventueel thuis nog moet gebeuren. Dit logboek wordt eenmaal per week naar de ouder(s) gemaild. Elke twee maanden vindt een evaluatie plaats met ouder(s) (en leerling). Mochten er tussentijds vragen en/of opmerkingen zijn, dan kan er natuurlijk altijd contact met ons worden opgenomen.

Wij nemen, indien nodig of gewenst, ook contact op met school, de mentor of vakleerkracht.